O TRASNO Novo Teatro

O TRASNO Novo Teatro
untitled

Integrantes do Grupo
Antía, Raúl, Miriam, Irene, Miguel, Ana, Xaime
Lucía, Sefi, Mª Xosé

"Conversas na cuneta mentres a vida pasa alá fóra"

Creación do propio grupo, baseada en relatos de diversos autores e na amplia información saída a luz co gallo da chamada "Recuperación da memoria histórica".


4 jun 2010

2010: despois de anos de esforzo semella que chega a colleita.

Pois si, moitas das loitas mantidas dende sempre polos do “teatro afeccionado” parecen estar a dar, non sen tempo, resultados positivos:

Este ano celebramos o X aniversario da nosa federación, a FEGATEA, despois de varios intentos falidos para agrupar os grupos de teatro afeccionado de Galicia poucos confiaban no seu futuro. Nembargantes vai facer dez anos, aumentando mes a mes o número de asociados, cun Festival anual (O Agustín Magán) consolidado e que mostra os mellores espectáculos do ano e, o mais importante, cun acordo coa Xunta, dende hai catro anos, para a celebración de ciclos teatrais por toda a xeografía galega.

2010 tamén é testemuña da inclusión, por primeira vez, dos grupos de teatro afeccionado no “Vigo a Escena”, circuíto teatral do noso concello vedado ata o de agora para nós. O Trasno xunto con outros grupos de Vigo vemos así cumprida unha antiga e insistentemente demandada aspiración.

Por último e seguramente mais transcendente para os Trasnos, cumprimos 30 anos de teatro ininterrompido e xa estamos preparando un acto de celebración que, se todo vai ben, celebraremos en outubro, despois de organizar por ano consecutivo o Encontro Teatral de Comesaña en setembro, con grupos de varios puntos de Galicia.

Ademais de todos estes acontecementos seguimos cás nosas actuacións, este sábado en Coruña, repetimos no XII Certamen de Teatro Escolar e Afeccionado (Colexio Calvo Sotelo) onde tan ben tratados fomos o ano pasado.

Un saúdo a todos e todas por estar aí, tentaremos mantervos informados/as das nosas trasnadas.